Na Kopci 327/3a
735 64 Havířov - Dolní Suchá
Drobečková navigace

Úvod > Reference

Reference

Soupis realizovaných zakázek

 

Rok 2018

 

 

Rok 2013

 • Sanace a hydroizolace železobetonové konstrukce Dorru č.1 v TŽ
 • Zatěsnění tlakové vody ve sklepě RD Ve Staré Vsi
 • Tlaková a netlaková injektáž DK Akord v Ostravě
 • Sanace a hydroizolace vodojemu Bruzovice
 • Injektáž akrylátovým gelem proti vzlínající vlhkosti - Prodloužená Ruská
 • Podřezání vlhkého zdiva RD ve Frýdku Místku
 • Oprava hydroizolace přerušovací komory Bruzovice
 • Odkopání a oddrenážování RD v Šenově
 • Sanace zdiva ordinace doktora v Karviné injektáží
 • Injektáže a podřezání lékařská fakulta Ostrava
 • Podřezání zdiva RD Orlová
 • Podřezání přístavby Obecního Úřadu v Dolní Lomné
 • Podřezání bytového domu ul. Marešova Brno
 • Podřezání bytového domu ul. Korejská Ostrava
 • Injektáž zdiva bytového domu ul. Sokolská Ostrava
 • Injetáž RD v Horních Bludovicích
 • Bezprašná úprava podlahy Elektrárna Ostrava Třebovice
 • Těsnění prostupů v podzemním kolektoru Ostrava
 • Sanace zdiva injektáží RD v Bruzovice
 • Hydroizolace a utěsnění vodoměrné šachtice v Havířově
 • Zatěsnění tlakové vody ve sklepě ve Stáre Vsi
 • Sanace Mostu ev. č. 11-114 Jamartice
 • Injektáže a utěsnění průniků vody na třech mostech R48
 • Sanace sloupů jeřábove dráhy Imprestona Lipník nad Bečvou
 • Těsnění proti tlakové vodě montážní jámy Pržno

Rok 2012

 • Sanace zhlaví betonových nádrží ČOV Orlová
 • Hydroizolace sklepu proti tlakové vodě v Čeladné
 • Sanace vlhkého zdiva podřezáním Dětmarovice
 • Těsnění 84 ks prostupů v AB Trianom Praha
 • Sanace a těsnění tlakové vody ve sklepích BD v Bohumíně
 • Sanace železobetonových stropů nádrže v Optimitu Odry
 • Hydroizolace železobetonových nádrží Mittal a.s. Ostrava
 • Sanace mlýna uhlí v Dětmarovicích
 • Podřezání zdiva v Albrechticích
 • Sanace železobetonových stropů v Bohumíně
 • Injektáž betonových sil na dole ČSM
 • Podřezání zdiva zatepleného domu v Havířově
 • Hydroizolace sklepu proti tlakové vodě v Hanušovicích
 • Podřezání zdiva BD v Hradišti
 • Těsnění prostupů Hotel Vitality Třinec
 • Hydroizolace sklepu proti tlakové vodě RD v Lutyni
 • Sanace sklepů SBD Havířov
 • Podřezání zdiva kultůrního domu v Písečné
 • Hydroizolace základů BD ve Fýdku-Místku
 • Protichemická izolace záchytných jímek Dalkia Ostrava
 • Utěsnění prostupů Arcelor Mittal Steel
 • Sanace kaple narození panny marie Žermanice
 • Protichemická izolace jímek Arcelor Mittal Steel
 • Podřezání zdiva výrobní závod DAS a.s. Frýdek Místek
 • Podřezání zdiva pro Infocentrum Hrádek
 • Izolace jímek Dalkia a.s. středisko Sviadnov
 • Izolace jímek pod trafostanicemi v Caterpillar Ostrava
 • Podřezání vlhkého zdiva RD v Ostravě - Vítkovicích

Rok 2011

 • Injektáž a sanace vlhkého zdiva Hotel Zámek v Havířově
 • Těsnění a hydroizolace suterénu Hotelu MIURA Čeladná
 • Hydroizolace a těsnění okrasných jezírek CTP Park Ostrava
 • Těsnění a izolace vodoměrné šachty SmVaK Ostrava
 • Sanace a injektáž suterénu části Vítkovického stadionu
 • Sanace rodinného domu naražením nerezových plechů Bohumín
 • Sanace vlhkého zdiva injektáží zamečku v Blogoticích (Polsko)
 • Injektáž a sanace RD Šenov
 • Injektaž a těsnění dilatací v Třineckých železárnách
 • Plynotěsné izolace vyhnívací nádrže v České Lípě
 • Injektáž a sanace RD v Petřvaldě
 • Sanace a vysoušení vytopeného RD v Horní Datyni
 • Izolace terasy rekreační chaty na Visalajích
 • Sanace vlhkého zdiva bytového domu v Bohumíně
 • Těsnění prostupů ČOV Cheb
 • Hydroizolace a sanace sklepů v Albrechticích
 • Hydroizolace balkónů v Řepištích
 • Hydroizolace balkónů ve Václavovicích
 • Hydroizolace teras v Šenově, Petrovicích, Těrlicku a Klimkovicích
 • Těsnění prostupů do horkovodní šachty ve Frýdku Místku

Rok 2010

 • Těsnění prostupů v budově CTP Invest Ostrava
 • Podřezání zdiva a sanace RD Karviná Petrovice
 • Injektáž RD v Šenově
 • Injektáž, odkopání a sanace bytového domu Hlučín ul. Opavská
 • Podřezání zdiva RD Horní Suchá
 • Podřezání zdiva a sanace RD Kunčice pod Ondřejníkem
 • Injektáž a sanace Dětské rehabilitace Hlučín
 • Tlaková injektáž a izolace dilatačních spár CO krytu Třinecké Železárny
 • Injektáž a sanace železniční stanice Bystřice nad Olší
 • Izolace, sanace, injektáž, drenáž a oddilatování sklepu RD Ostrava
 • Sanace a injektáž bytového domu Vendryně
 • Těsnění prostupu Sitel a.s. Praha
 • Izolace terasy Stará ves nad Ondřejnicí
 • Podřezání zdiva Suchdol nad Odrou
 • Izolace okrasného bazénu CTP Invest Ostrava
 • Izolace a utěsnění sklepa RD v Petřvaldě
 • Plynotěsnost vyhnívací nádrže ČOV Vrůtky SK
 • Sanace vlhkého zdiva injektáží VZP Karviná
 • Hydroizolace a utěsnění sklepů RD Havířov
 • Sanace železobetonových stropů a sloupů KOMA Ostrava
 • Hydroizolace a sanace vodoměrných šachet SMVAK 4x Karviná
 • Hydroizolace uskladňovací nádrže ČOV Těrlicko

Rok 2009

 • Plynotěsnost vyhnivací nádrže ČOV Rakovník
 • Těsnění žlabů Nestle Olomouc
 • Izolace a těsnění suterénu RD Soběšovice
 • Sanace vlhkého zdiva RD Písek u Jablunkova
 • Sanace a hydroizolace balkónů RD v Mistřovicích
 • Sanace vlhkého zdiva garáží a obytných prostor Osinky Havířov Životice
 • Sanace a statická oprava opěrné stěny u garáží Frýdek Místek
 • Těsnění tlakové vody a hydroizolace čerp. stanice odpadních vod u koupaliště Šárka v Havířově
 • Plynotěsnost vyhnivací nádrže ČOV Trutnov
 • Plynotěsné utěsnění BSP stanice Hontianské Moravce

Rok 2008

 • Hydroizolace a sanace VŠ SMVaK (2x)
 • Hydroizolace úpravny vody Hrdějovice
 • Sanace VDJ Třinec Nebory Vrchy
 • Sanace VDJ Třinec Nebory Nový
 • Plynotěsnost vyhnivací nádrže ČOV Trutnov
 • Plynotěsnost vyhnivací nádrže ČOV Prievidza
 • Injektáž zdiva RD Vendryně
 • Plynotěsnost vyhnivací nádrže ČOV Žilina
 • Hydroizolace balkónů ul E. Holuba Havířov 72 ks. 220 m2
 • Hydroizolace a sanace balkónů ul. Akátová Havířov 28ks 120 m2
 • Hydroizolace a sanace balkónů Stará Ves nad Ondřejnicí
 • Hydroizolace a utěsnení spodní části stavby domu U smuteční vrby v ČB
 • Těsnění dilatací ČOV Biocel Paskov 600 mb
 • Chemicky odolná izolace záchytné jímky teplárny Dalkia v Ostravě Přívozu

Rok 2007 

 • Těsnění prostupů ČOV Aš
 • Plynotěsnost vyhnivací nádrže ČOV Jirkov
 • Hydroizolace a sanace VŠ SMVaK (2x)
 • Sanace jezu Vlachovice nad Vláří
 • Sanace a hydroizolace vodojemu Hůry u ČB
 • Hydroizolace mycí linky Palladium Praha
 • Plynotěsnost serverovny The Orchard Ostrava
 • Sanace přečerpavací stanice Čakov
 • Těsnění průniků vody do výrobny tl. lahví Vítkovice
 • Těsnění dilatačních spár Lahvárna Vítkovice
 • Plynotěsnost vyhnivací nádrže ČOV Karlovy Vary
 • Sanace a hydroizolace vodojemu Louky nad Olší
 • Sanace a hydroizolace čerp. stanice odpadních vod Ostrava Heřmanice

Rok 2006 

 • Sanace vlhkého zdiva středisko SMVaK Havířov
 • Sanace a izolace záchytných nádrží chemikálií TPV Ostrava
 • Sanace a Hydroizolace Uskladňovací nádrže ČOV Český Těšín
 • Sanace plynojemu ČOV Český Těšín
 • Těsnění průniků vody do sklepů řadových domů Osinky
 • Hydroizolace a sanace VŠ SMVaK (2x)
 • Sanace a chemicky odolná izolace záchytné vany- Teplárna Dalkia Ostrava 

Rok 2005 

 • Hydroizolace požární nádrže DS Skanska Pardubice
 • Sanace mostu Bystřice pod Hostýnem
 • Sanace mostu Mořkovice
 • utěsnění dilatačních spár ČOV Biocel Paskov 2500 mb

Rok 2004 a starší

 • Sanace pivovaru Bernard v Humpolci
 • Hydroizalace podesty bazénu v Havířově
 • Sanace ZUŠ Rychvald
 • Sanace vlhkosti RD, zahradního domku a sklepu ve Staré Bělé
 • Sanace vodojemu, těsnění průniků vody Horní Heřmanice 100m3
 • Sanace a obnova hydroizolace vodojemu Velké Kunětice Supíkovice 2x150 m3
 • Sanace vodojemu Mšeno 2x 700 m3
 • Sanace vodojemu Mšeno Starý 700 m3
 • Utěsnění dilatačních spár ČOV Biocel Paskov cca 800 mb
 • Hydroizolace ČOV Jäkl Karviná