logo    Hydroizolace - Sanace     

» Injektáž

Injektáž

injektaz zdiva proti vlhkosti hydroizolace_injektaz

Tlaková injektáž

Tato metoda spočívá v navrtání zdiva ve sklonu tak, aby vrty protly ložné spáry cihel. Do předvrtaných děr se vloží a upevní injektážní pakry. Na pakry se připojí vysokotlaká hadice injektážního čerpadla. Poté se pod určitým tlakem, který je nedestruktivní tlačí jednosložkové nebo dvousložkové pryskyřice, která se v konstrukci roztahuje za vlhkostí a přitom nabývá na svém objemu. Dochází tak k vyplňování prostoru ve spárách zdiva a cihly ve zdivu obaluje. Tímto způsobem se vytvoří bariéra proti vzlínající vlhkosti. Tlaková injektáž se může provést pomocí silikonových gelů a dalších mikroemulzní.

 

Chemická injektážní clona

Tuto metodu můžeme provést za předpokladu, že zdivo není ještě zavlhlé natolik, aby nepřijalo injektovanou látku. Vrty se provádí v horizontální linii ve vzdálenosti 10 – 12 cm od sebe, v závislosti na nasákavosti podkladu. Vrty se provádí šikmo směrem dolů pod úhlem 30°- 45° v případě samovolné injektáže, a pod úhlem 15°- 30° v případě injektáže pod tlakem. Injektážní clonu provádíme silan-siloxanovým, silikonovými nebo silikátovými mikroemulzemi. Tato metoda vytváří bariéru proti kapilárnímu vzlínání vlhkosti.

 

injektaz_nakres

 

Nabízíme Vám trvalé vyřešení Vaších problémů. Cenovou kalkulaci vypracujeme zdarma.